۱۰۰ برند برتر دنیا در سال ۲۰۱۶

100 برند برتر دنیا در سال 2016
100 برند برتر دنیا در سال 2016

همه ساله نشریه معتبر Forbes، یک لیست صدتایی از ۱۰۰ برند برتر دنیا را به ترتیب ارزشی که دارند، معرفی می‌کند. در جدول زیر می‌توانید لیست ۱۰۰ برند برتر دنیا را مشاهده کنید. دقت کنید که هر جا در این لیست حرف B را دیدید، به معنی میلیارد دلار و هر جا M را دیدید، به معنای میلیون دلار میباشد. با Modir TV (یا بهتر است بگوییم با Forbes!) همراه باشید:

رتبه نام برند ارزش، بر حسب میلیارد دلار تغییر ارزش برند طی یک سال درآمد برند هزینه‌ی تبلیغات صنعت
Apple $۱۵۴.۱ B ۶% $۲۳۳.۷ B $۱.۸ B Technology
Google $۸۲.۵ B ۲۶% $۶۸.۵ B $۳.۲ B Technology
Microsoft $۷۵.۲ B ۹% $۸۷.۶ B $۱.۹ B Technology
Coca-Cola $۵۸.۵ B ۴% $۲۱.۹ B $۴ B Beverages
Facebook $۵۲.۶ B ۴۴% $۱۷.۴ B $۲۸۱ M Technology
Toyota $۴۲.۱ B ۱۱% $۱۶۵.۱ B $۳.۶ B Automotive
IBM $۴۱.۴ B -۱۷% $۸۱.۷ B $۱.۳ B Technology
Disney $۳۹.۵ B ۱۴% $۲۸ B $۲.۶ B Leisure
McDonald’s $۳۹.۱ B -۱% $۸۲.۷ B $۷۱۹ M Restaurants
#۱۰ GE $۳۶.۷ B -۲% $۹۲.۳ B Diversified
#۱۱ Samsung $۳۶.۱ B -۵% $۱۷۷.۴ B $۳.۳ B Technology
#۱۲ Amazon $۳۵.۲ B ۲۵% $۱۰۴.۵ B $۳.۸ B Technology
#۱۳ AT&T $۳۲.۶ B ۱۲% $۱۴۶.۸ B $۳.۶ B Telecom
#۱۴ BMW $۲۸.۸ B ۴% $۸۲.۸ B Automotive
#۱۵ Cisco $۲۸.۴ B ۳% $۴۹.۶ B $۲۰۲ M Technology
#۱۶ Oracle $۲۸ B ۴% $۳۷.۲ B $۵۵ M Technology
#۱۷ Intel $۲۷.۷ B ۷% $۵۵.۴ B $۱.۸ B Technology
#۱۸ NIKE $۲۷.۵ B ۵% $۳۰ B $۳.۲ B Apparel
#۱۹ Louis Vuitton $۲۷.۳ B -۳% $۱۰ B $۴.۴ B Luxury
#۲۰ Mercedes-Benz $۲۶ B ۱۶% $۱۰۵.۸ B Automotive
#۲۱ Verizon $۲۵.۸ B ۵% $۱۳۱.۶ B $۲.۷ B Telecom
#۲۲ Walmart $۲۵.۴ B ۳% $۳۲۰.۴ B $۲.۵ B Retail
#۲۳ Honda $۲۵.۲ B ۸% $۱۰۷.۷ B Automotive
#۲۴ American Express $۲۴.۳ B ۴% $۳۴.۴ B $۳.۱ B Financial Services
#۲۵ Budweiser $۲۳.۴ B ۵% $۱۰.۹ B Alcohol
#۲۶ Marlboro $۲۱.۹ B ۱۱% $۲۳.۱ B $۴۷۳ M Tobacco
#۲۷ SAP $۲۱.۶ B ۱۰% $۲۳.۱ B Technology
#۲۸ Gillette $۲۰.۲ B -۱% $۷ B $۸.۳ B Consumer Packaged Goods
#۲۹ Pepsi $۱۹.۴ B ۳% $۱۱.۸ B $۲.۴ B Beverages
#۳۰ Visa $۱۹.۲ B ۲% $۱۳.۹ B $۸۷۲ M Financial Services
#۳۱ ESPN $۱۶.۹ B ۴% $۱۱.۹ B $۲.۶ B Media
#۳۲ Nescafe $۱۶.۳ B -۶% $۹.۲ B Beverages
#۳۳ H&M $۱۵.۹ B ۴% $۲۱.۵ B Retail
#۳۴ L’Oréal $۱۴.۶ B -۱% $۱۰.۲ B $۸.۲ B Consumer Packaged Goods
#۳۵ Ford $۱۴.۱ B ۱۲% $۱۴۴.۴ B $۴.۳ B Automotive
#۳۶ Audi $۱۴ B ۱۰% $۵۸.۹ B Automotive
#۳۷ HSBC $۱۴ B -۳% $۸۵.۸ B Financial Services
#۳۸ HP $۱۳.۸ B -۶% $۱۰۲.۱ B $۸۵۹ M Technology
#۳۹ Home Depot $۱۳.۶ B ۵% $۸۸.۵ B $۸۶۸ M Retail
#۴۰ Frito-Lay $۱۳.۶ B ۴% $۱۱.۵ B $۲.۴ B Consumer Packaged Goods
#۴۱ UPS $۱۳ B ۴% $۵۸.۴ B Transportation
#۴۲ Accenture $۱۳ B ۹% $۳۳.۵ B $۸۰ M Business Services
#۴۳ Wells Fargo $۱۲.۷ B ۱۲% $۹۰ B $۶۰۶ M Financial Services
#۴۴ Gucci $۱۲ B -۳% $۴.۳ B Luxury
#۴۵ Starbucks $۱۱.۹ B ۱۴% $۱۵.۹ B $۲۲۸ M Restaurants
#۴۶ IKEA $۱۱.۹ B ۰% $۳۶.۳ B Retail
#۴۷ CVS $۱۱.۸ B $۱۵۳.۳ B $۲۲۱ M Retail
#۴۸ Hermès $۱۱.۷ B ۱۰% $۵.۴ B $۲۳۰ M Luxury
#۴۹ Nestle $۱۱.۶ B -۵% $۹.۲ B Consumer Packaged Goods
#۵۰ Pampers $۱۱.۵ B ۴% $۱۰.۴ B $۸.۳ B Consumer Packaged Goods
#۵۱ Fox $۱۱.۲ B -۱% $۱۴.۳ B $۲.۶ B Media
#۵۲ Ebay $۱۱.۲ B ۲% $۷.۸ B $۱ B Technology
#۵۳ Zara $۱۰.۷ B ۱۳% $۱۵.۹ B Retail
#۵۴ Danone $۱۰.۶ B ۱۰% $۱۰.۹ B Consumer Packaged Goods
#۵۵ Siemens $۱۰.۵ B -۱۰% $۸۴ B Diversified
#۵۶ MasterCard $۱۰.۴ B ۰% $۹.۷ B $۸۲۱ M Financial Services
#۵۷ J.P. Morgan $۱۰.۳ B ۸% $۴۵.۷ B $۲.۷ B Financial Services
#۵۸ Cartier $۱۰.۱ B ۵% $۶.۱ B Luxury
#۵۹ Chevrolet $۹.۸ B ۱۰% $۷۴.۹ B $۵.۱ B Automotive
#۶۰ Colgate $۹.۲ B ۳% $۳.۸ B $۱.۵ B Consumer Packaged Goods
#۶۱ Kellogg’s $۹.۱ B -۳% $۶.۳ B $۸۹۸ M Consumer Packaged Goods
#۶۲ Kraft $۹ B -۲% $۶.۹ B $۴۶۴ M Consumer Packaged Goods
#۶۳ Lexus $۹ B ۱۳% $۱۹.۵ B $۳.۶ B Automotive
#۶۴ Rolex $۸.۸ B ۶% $۴.۷ B Luxury
#۶۵ Chase $۸.۵ B ۱۶% $۵۰.۷ B $۲.۷ B Financial Services
#۶۶ Caterpillar $۸.۴ B -۱۱% $۴۷ B Heavy Equipment
#۶۷ Porsche $۸.۳ B ۱۸% $۲۳.۹ B Automotive
#۶۸ Bank of America $۸.۳ B ۱۳% $۷۴.۱ B $۱.۸ B Financial Services
#۶۹ Citi $۸.۲ B ۱۹% $۸۷.۹ B $۱.۵ B Financial Services
#۷۰ Nissan $۸.۲ B ۱۳% $۹۴.۷ B $۲.۸ B Automotive
#۷۱ Hyundai $۸.۱ B -۴% $۵۲.۸ B $۱.۸ B Automotive
#۷۲ Santander $۸ B ۵% $۴۸.۸ B $۷۸۳ M Financial Services
#۷۳ BASF $۸ B $۷۸.۲ B Diversified
#۷۴ Red Bull $۷.۹ B ۱۰% $۶.۶ B Beverages
#۷۵ FedEx $۷.۷ B ۱۱% $۴۷.۵ B $۴۰۳ M Transportation
#۷۶ Sony $۷.۶ B ۹% $۵۹.۳ B $۳.۷ B Technology
#۷۷ Volkswagen $۷.۶ B -۵% $۱۳۲.۱ B Automotive
#۷۸ Coach $۷.۵ B -۱۳% $۴.۲ B $۱۵۹ M Luxury
#۷۹ Netflix $۷.۴ B ۳۱% $۶.۸ B $۷۱۴ M Technology
#۸۰ Chanel $۷.۲ B ۶% $۵.۲ B Luxury
#۸۱ Target $۷.۲ B ۱۱% $۷۳.۸ B $۱.۴ B Retail
#۸۲ Panasonic $۷.۱ B ۱۳% $۶۳.۴ B Technology
#۸۳ Thomson Reuters $۷.۱ B -۸% $۶.۷ B Media
#۸۴ Canon $۷.۱ B -۲% $۳۱.۴ B $۶۶۹ M Technology
#۸۵ Heineken $۷.۱ B ۹% $۵.۶ B Alcohol
#۸۶ LEGO $۷.۱ B ۱۴% $۵.۳ B Leisure
#۸۷ Subway $۷.۱ B ۴% $۱۹.۲ B Restaurants
#۸۸ John Deere $۷ B -۸% $۲۸.۹ B $۱۵۷ M Heavy Equipment
#۸۹ Boeing $۷ B ۲% $۹۶.۱ B Aerospace
#۹۰ Adidas $۷ B ۲% $۱۵.۳ B $۲.۱ B Apparel
#۹۱ Uniqlo $۷ B $۱۱.۴ B $۵۶۶ M Apparel
#۹۲ Allianz $۶.۹ B ۴% $۱۲۳.۱ B Financial Services
#۹۳ T-Mobile $۶.۸ B $۳۲.۹ B $۲.۹ B Telecom
#۹۴ BBVA $۶.۸ B ۱۳% $۴۲.۹ B $۲۷۶ M Financial Services
#۹۵ Corona $۶.۸ B ۱۵% $۴.۳ B Alcohol
#۹۶ Philips $۶.۸ B -۵% $۲۶.۸ B $۱.۱ B Diversified
#۹۷ Prada $۶.۸ B -۶% $۳.۲ B $۲۱۳ M Luxury
#۹۸ RBC $۶.۸ B ۲% $۳۳.۸ B Financial Services
#۹۹ Hershey $۶.۷ B ۷% $۴.۷ B $۵۶۲ M Consumer Packaged Goods
#۱۰۰ Costco $۶.۷ B ۱۴% $۱۱۷.۳ B Retail

 

منبع: Forbes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید علاقه‌مند باشید مطالعه کنید