طرح یا برنامه بازاریابی (Marketing Plan) چیست؟

راهنمای مطالعه هر برنامه بازاریابی شامل سه بخش اصلی است:عناوین و سرفصل های عمومی یک برنامه یا طرح … ادامه خواندن طرح یا برنامه بازاریابی (Marketing Plan) چیست؟