مدیر فروش (Sales Manager) کیست؟

مدیر فروش (Sales Manager) کیست؟

به عنوان یک مدیر فروش، شما وظیفه‌ی سازماندهی، تربیت، و رهبری تیم فروش شرکت خود را در جهت پیشبرد اهداف …

به Modir.tv در گوگل امتیاز دهید:)