بازاریابی ویروسی (Viral Marketing)

بازاریابی ویروسی (Viral Marketing) چیست؟

بازاریابی ویروسی یا Viral Marketing، یک استراتژی بازاریابی‌ست که از شبکه‌های عمومی (مثل شبکه‌های اجتماعی اینترنتی) برای ترویج (Promote) یک …